Eväitä ympäristöahdistuksen kohtaamiseen opettajille ja kasvattajille 17.11.2021

Hinta ja maksutiedot
Vastuukouluttaja: Taneli Saari
Muut kouluttajat:
Koulutuksen päivämäärä: 17/11/2021 - 17/11/2021
Kunta:
Maakunta:
Type of training:

Kuvaus

Koulutus antaa eväitä ympäristötunteiden ymmärtämiseen ja käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa. Koulutuksessa käsitellään ympäristökriisiä, ympäristötunteiden kirjoa ja ilmenemistä sekä sitä, miten ympäristöasioita ja -tunteita voisi rakentavasti käsitellä. Koulutuksessa huomioidaan sekä opettajan että lasten ja nuorten näkökulma. Koulutus sisältää myös keskusteluja, harjoituksia ja sopivien materiaalien esittelyä.

Sisältö

  • Tietoa ympäristötunteista ja keinoja niiden ymmärtämiseen ja käsittelyyn

  • Tietoa ja näkökulmia ympäristötunteiden ilmenemisestä eri ikä- ja ammattiryhmissä

  • Keskusteluja, yhdessä jakamista, harjoituksia ja menetelmiä

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • ymmärtää omia ja asiakasryhmänsä ympäristötunteita

  • osaa kohdata asiakasryhmänsä kanssa ympäristötunteita

  • osaa käyttää koulutuksesta saamaansa tietoa.

Sijainti

Maksuton etäkoulutus Zoomissa 17.11.2021 klo 13–16

Aikatauluta