LM syventävä työpaja - Kehon ja mielen rauhoittuminen 30.9.2021

Hinta: 39.0 €
Vastuukouluttaja:
Muut kouluttajat:
Koulutuksen päivämäärä: 30/09/2021 - 30/09/2021

Kuvaus

Kehon ja mielen rauhoittamisen työpajassa tutustutaan tietoisuustaitoihin ja niiden yhteyteen mielenterveydelle. Niin lapset kuin aikuisetkin hyötyvät itsensä rauhoittamisen keinoista osana varhaiskasvatuksen arkea ja muussakin elämässä. Osallistujat oppivat lukuisia harjoituksia, joista osaa kokeillaan työpajassa. Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa toimiville ammattilaisille.

Sisältö

  • tietoisuustaitojen ja mielenterveyden yhteys

  • lapsen suojeleminen stressiltä

  • tietoisuustaitoharjoitusten hyödyt varhaiskasvatuksen ammattilaiselle

  • miten kehon ja mielen rauhoittamista ohjataan ja opetetaanOsaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja

  • ymmärtää, mikä merkitys kehon ja mielen viestien kuuntelulla on hyvinvoinnille ja mihin se perustuu

  • innostuu ohjaamaan kehon ja mielen rauhoittamisen harjoituksia lapsille

  • on paremmin tietoinen oman stressitasonsa säätelykeinoista

Etä Teams

13-15