Hyvän mielen perhe - mielenterveyden edistäminen neuvolassa, webinaari

Hinta ja maksutiedot: Maksuton koulutus
Vastuukouluttaja: Arja Taipale
Muut kouluttajat:
Koulutuksen päivämäärä: 30/11/2021 - 02/12/2021

Kuvaus

Hyvän mielen perhe -koulutuksessa perehdytään lapsiperheiden mielenterveyden edistämiseen neuvolassa: mitkä tekijät vaikuttavat mielenterveyteen, mitä mielenterveystaitoja arjessa tarvitaan ja miten mielenterveyttä tuetaan neuvolassa. Koulutus tarjoaa neuvolaterveydenhoitajille tietoa sekä käytännönläheisiä vinkkejä mielenterveyden edistämistyöhön. Mielenterveyttä tarkastellaan voimavarana koko perheen näkökulmasta, sillä pienten lasten mielenterveyden edistäminen toteutuu pitkälti vanhempien kautta. Perusta läpi elämän kantavalle mielenterveydelle luodaan lapsuudessa.

Sisältö

 • mielenterveys ja sen vahvistaminen

 • tunnetaidot lapsiperheessä

 • vanhemmuustaidot ja vanhemmuuden tukeminen

 • vanhemman uupuminen

 • stressi ja sen ehkäisy perheessä

 • tasapainoinen arki ja arjen valintoihin vaikuttavat tekijät

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen

 • osaat määritellä käsitteen mielenterveys voimavaralähtöisesti

 • tunnistat erilaisia mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä

 • osaat ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä asioita asiakastilanteissa.

Sijainti

Microsoft Teams

Aikataulu

30.11., 1.12. ja 2.12.2021 klo 13-14.30.

30.11. klo 13-14.30

 • Mielenterveys ja sen vahvistaminen

 • Tunnetaidot lapsiperheessä

1.12. klo 13-14.30

 • Vanhemmuustaidot ja vanhemmuuden tukeminen

 • Vanhemman uupuminen

2.12. klo 13-14.30

 • Stressi ja sen ehkäisy perheessä

 • Tasapainoinen arki ja arjen valintoihin vaikuttavat tekijät